Pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Tehnoalat d.o.o može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Upotreba softvera

Ukoliko preuzmete bilo kakav softver sa ovog Sajta (u daljem tekstu “Softver”), možete ga koristiti isključivo u skladu sa njegovim uslovima licenciranja (“Sporazum o licenciranju softvera”) koji ga prate. Ne smete preuzeti ili instalirati Softver pre nego što ste pročitali i prihvatili Sporazum o licenciranju softvera.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji Tehnoalat d.o.o povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Tehnoalat d.o.o će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Tehnoalat d.o.o nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Privatnost

Tehnoalat d.o.o zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Tehnoalat d.o.o. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem chat-a ili opcije “pitaj kupca”. Tehnoalat d.o.o. zadržava pravo da u opciji “pitaj kupca” ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim. Tehnoalat d.o.o. se ne smatra odgovornim niti je u obavezi da prati razgovore na chatu i samim tim ne snosi nikakve posledice za sadržaj bilo kog saopštenja, bez obzira da li proizilazi ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.

Linkovi na druge sajtove

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Tehnoalat d.o.o nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Tehnoalat d.o.o nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Tehnoalat d.o.o se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Tehnoalat d.o.o ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Tehnoalat d.o.o može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Tehnoalat d.o.o se ne obavezuje da ga ažurira. sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Tehnoalat d.o.o lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Tehnoalat d.o.o, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Tehnoalat d.o.o ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Tehnoalat maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Uslovi prodaje Tehnoalata

TEHNOALAT D.O.O. VALJEVO 

USLOVI KORIŠĆENJA 

Opšti uslovi 

  1. Nakon prijema narudžbe putem sajtaprodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu. 

  1. Nakon potvrde narudžbe od strane kupcanarudžbina je neopoziva. 

  1. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku 

  1. slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine 

Garancija kvaliteta 

Svi proizvodi su originalne robne marke. Davalac garancije za robu sa originalnom garancijom, kao I svu robu koja sadrzi elemente saobraznosti u skladu sa Zakonom, u garantnom roku, davalac garancije o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.. 

Garantni rok počinje danom prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavcaKupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. 

Da bi se izbegli nesporazumiprilikom isporuke odnosno preuzimanja paketa od strane kupcadužnost kupca je da izvrši pregled paketa proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja. 

Reklamacije i povraćaj robe 

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima: 

1) Reklamacija prilikom prijema – Ukoliko se prilikom prijema ustanovi da je isporučeni prozvod oštećennekompletan ili je neispravankupac ima pravo na reklamacijuDavalac garancije će popraviti oštećeni proizvodzameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. 

2) Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje oštećenja i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti oštećeni proizvod, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, robu šaljete u prodajni prostor Tehnoalat d.o.o.isključivo na adresu koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju. 

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:reklamirani proizvod donesete u prodajni proctor Tehnoalat d.o.o. na adresu naznačenu na garantnom listu u originalnoj ambalaži da podnesete na uvid original garantnog lista ili obrazac saobraznosti sa unetim potrebnim podacima za taj proizvod i fiskalni račun, da date opis neispravnosti nakon toga Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servis, odnosno otklanjanju nedostataka, kupac isključivo dobija od ovlašćenog prodavca gde je ostavio proizvod. 

Privatnost podataka 

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezimeadresa, 

e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robukao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. 

U ime Tehnoalat-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. 

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju (kolačiće). Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe. 

Saglasnost i promene uslova 

Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. TEHNOALAT d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima. 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon) 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinuodnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškovaosim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstuodustanak od ugovora). 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom jednostavnom obrascu za raskid ugovora  zaključenog na daljinuodnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstuobrazac za odustanak). 

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. 

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. 

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanakdužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. 

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. 

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog članaradi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. 

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača. 

Uz račundostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora. 

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora 

slučaju odustanka od ugovorapopunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilikom isporuke robe ili u poruci kojom vas obaveštavamo da ste uspešno poručili artiklepošaljite nam poštom na adresu TEHNOALAT d.o.o. iz obrasca. 

Obrazac za odustanak možete preuzeti na ovom linku. 

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime. 

Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijomvratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ). 

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatanodnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili prirodakarakteristike i funkcionalnost robe. 

Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe. 

skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe. 

slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupcaIznos koji ste platili po osnovu ugovorabiće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu. 

Saobraznost i servis 

Proizvodi kupljeni kod nas isporucuju se sa originalnom garancijom proizvodjaca I overom od strane uvoznika I u tom slucaju pored fiskalnog racunaneophodno je sacuvati I originalnu garanciju zbog eventualnog produzenja garantnog roka duzeg od perioda vaznosti saobraznosti proizvoda I uslova kupovine. Period važenja saobraznosti je dve godine. 

Bliži uslovi garancije određeni su Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, našim Pravilnikom o rešavanju reklamacija, a sažet opis se može pogledati i u samom garantnom listuGarancijom je pokrivena nesaobraznost proizvodafabričke greške u proizvodnji i materijalu. 

Garanciji ne podležu oštećenja koja su posledica neadekvatne upotrebelomaviše silenastala kao posledica pokušaja dorade ili popravke proizvoda u neovlašćenom servisu. 

Ukoliko se reklamacija uvažavanesaobraznost proizvoda se otklanja: 

-popravkom; 

-zamenom proizvoda za isti/drugi artikal u istoj vrednosti; 

-povraćajem novca; 

Pravo na garanciju se može ostvariti uz popunjen reklamacioni list, prezentaciju proizvoda i fiskalnog računaZahtev za reklamaciju se može podneti u poslovnim prostorijama privrednog  drustva Tehnoalat doo Valjevo. 

Plaćanje i dostava 

Isporuku i prodaju vršimo  na teritoriji cele Srbije. Isporuka se vrši brzom postom AKS a eventualne promene saradnika o prevozumozete ovde naci posetom ovog dela sajta. Roba se dostavlja na adresu koju ste naveli kod unosa vaših podataka u procesu online kupovine I obaveznom potvrdom telefonskim pozivom od strane prodaje Tehnoalat Valjevo. 

Cena dostave je jasno iskazana prilikom naručivanja a troskove dostave preko vrednosti posiljke od 5000 dinara snosi Tehnoalat 

Plaćanje se vrsi avansno ili pouzecem a blizi uslovi su u odeljku NACINI PLACANJA. Iznos koji ste platili po osnovu ugovorabiće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskiduumanjen za deo avansne uplate. 

Iznos koji treba da platite je samo cena poručene robe i troškova prevoza koja je navedena na sajtu – bez dodatnih provizija i poštarina. 

Svi proizvodi poručeni putem sajta prodaja@tehnoalat.com najkasnije do 14h, na teritoriji Srbije isporučuju se istog dana. 

Zaposleni iz Tehnoalat-a će vas kontaktirati pre isporuke 

Za informacije o statusu vaše porudžbine možete nas kontaktirati na broj telefona 014/242-047 ili putem e-mail adrese prodaja@tehnoalat.com 

Вансудско решавање

Уколико вам Регионално саветовалиште не реши проблем, имате могућност да покушате вансудско решавање спора

 Услови за вансудско решавање потрошачких спорова су:

  1.  поступак пред телом може да покрене потрошач само уколико је претходно изјавио рекламацију или приговор трговцу;

  2. предлог мора бити поднет у року од годину дана од дана подношења рекламације трговцу.

Трговац је обавезан да учествује у поступку вансудског решавања потрошачких спорова пред телом.

Вансудско решавање потрошачких спорова обављају тела која су посредници, дипломирала на правном факултету и која су након дипломирања стекла две године искуства у грађанскоправној материји и уписана у Листу тела коју води Министарство. 

Министарство као централна контакт тачка прима предлоге за покретање поступка и прослеђује надлежном телу.

Предлог за покретање поступка можете упутити:

1) преко поште на адресу - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, 11 000 Београд, или 

2) електронским путем - на интернет страници www.vansudsko.mtt.gov.rs

Proizvod dodat u listu želja
Proizvod je dodat u poređenje.

Ovaj sajt koristi "Cookies" ili kolačiće koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete. Nastavkom pregledanja stranice, slažete se sa korišćenjem kolačića.